Необходими условия за присъединяване към АЕДБ:

– Попълване на  молба за присъединяване.

– Предоставяне на  документ, който да удостовери, че кандидат-члена е придобил специалност – лекар дерматолог/лекар по кожни и венерически болести.

– Плащане на входяща и годишна такса, но след одобрение на кандидата от Общото събрание.

Кандидат-членовете могат да пишат на посочения по-долу имейл, за да им бъде изпратен пакета от документи.
email: office@baad.bg

*членове на АЕДБ могат да бъдат само физически лица