Членовете на Българска асоциация на естетичните дерматолози (БААД) се обединяват срещу практиката на техни колеги – дерматолози, които извършват обучения на козметици за работа с CryoPen – уред за премахване на доброкачествени лезии и други несъвършенства по кожата.

Според тях преценката за премахването на новообразувания е в компетенцията само на дерматолог или онкохирург, тъй като манипулацията е сериозна и е необходими специалист, който да определи дали дадено образование е доброкачествено или както се оказва все по-често – злокачествено.

„През последните години нараства честотата на различните видове рак на кожата. Това зависи от една страна от повишеното излагане на действието на ултравиолетовите лъчи на слънцето, така и от недостатъчната честота на профилактични прегледи. Последните са от съществено значение за предотвратяване на прогресията на доброкачествените тумори към злокачествени. Доброто познаване на видовете доброкачествени образувания на кожата, както и навременната им диагностика и лечение са от съществено значение за намаляване честотата на рака на кожата. Като лекар-онколог, за мен е от съществено значение прецизното диагностициране на всяко образувание на кожата, преди да реша какъв метод за лечение ще избера. Подбирането на неправилно лечение може както да ускори инвазията на тумора и трансформирането му в злокачествен, така и създаване на емоционални травми на пациента. Диагностиката на туморите на кожата е част от учебната програма на студентите по медицина, и по-задълбочено – на курса за лекари-специалисти по дерматология. Невъзможно е правилното ориентиране на неспециалисти по отношение на туморите на кожата. Обучението на специалисти по медицинска козметика за лечение на тумори на кожата с Cryopen може да доведе до погрешно оценяване на туморите и неправилно лечение с риск от прогресия на доброкачествените тумори до злокачествени такива. Това може да изложи на риск здравето и живота на пациента, на когото се осъществява терапията с Cryopen.“, коментира д-р Елмира Павлова – дермато-онколог от София.

Вижте по-долу и част от мненията на дерматолозите, членове на БААД.

Д-р Атанасова – дерматолог и председател на УС на БААД (Пловдив)

„Аз съм много против козметиците да премахват новообразуванията и пигментациите по кожата, още повече с такъв деструктуриращ уред като Cryopen! Дали едно образувание или пигментация са за премахване, може компетентно да прeцени САМО дерматолог или онкохирург! В последно време много често едно на първи поглед доброкачествено образувание се оказва злокачествено!“

Д-р Денчева – дерматолог, член на УС на БААД (София)

„Според мен е много неподходящо да обучаваме козметици на това. Всички поемаме промоционни активности пред това съсловие, но чисто медицинските процедури, както и тези, които изискват медицинска диплома не би следвало да се обясняват по никакъв начин пред тях. Така или иначе те правят повече от нещата, които са допустими. Бих предложила на някакъв етап да установим комуникация с фирмите, които предлагат медицинска апаратура за терапия на заболявания и да обсъдим позицията си.“

Д-р Литов – дерматохирург (София)

„Аз от 15 години се занимавам с кожни тумори и все още понякога се затруднявам с клиничната диагноза. Друг е въпроса, че добрата лекарска практика изисква всяка лезия суспектна за малигненост, дори и в начална степен, да се изследва хистологично след премахването й. Криотерапията е подходяща само за доброкачествени образувания. Сигурен съм, че козметици не могат да отдиференцират доброкачествените от огромния брой кожни тумори.“

Д-р Апостолова – дерматолог (Пловдив)

„Аз също недоумявам каква е тази смелост да учиш козметици на процедури, които са в компетенцията само на лекар-дерматолог.“

Д-р Генова – дерматолог (Пловдив)

„Човек, който уважава себе си и профeсията си, не би си позволил да продава знанията си на некомпетентни хора.“

Д-р Буеши – дерматолог (София)

„Както всички виждаме, козметиците стават все по-смели да извършват редица дерматологични манипулации. Подкрепям напълно идеята да изкажем гласно и да подчертаем видно нашето мнение по този наболял въпрос. Добре би било фокусът да бъде къде и как биха могли козметиците да допълнят или доразгърнат естетичната грижа за нашите пациенти и техните клиенти, отколкото да изземват нашите функции.“