Д-р Ивайло Петров е дългогодишен трейнър в Merz Aesthetics. В следващите редове дава подробна информация относно стъпките, по които преминава всеки лекар, решил да завоюва и тази квалификация:

С всяка следваща година броят на козметичните процедури се увеличава в световен мащаб. Повишава се и конкуренцията при производителите, както и желанието им за правилно позициониране на продуктите им на пазара. Значително нараства и броят на лекарите от различни специалности, предлагащи всякакъв тип естетични процедури, повечето от които евентуално биха могли да доведат до възникване на краткосрочни и дългосрочни странични ефекти за здравето на пациента.

Всичко това налага изграждане на система за методично, задълбочено обучение за основните свойства на използваните продукти, както и опресняване на техните клинични познания и умения. Отговорността за това до голяма степен пада върху подходящо обучени и сертифицирани клинични трейнъри на компаниите, чиято роля в хода на обучителния процес е представят точна и съвременна, базирана на клинични и лабораторни проучвания и наблюдения, информация.

В Merz Aesthetics обучението на трейнърите е съсредоточено в няколко насоки: детайлно познаване на послойната анатомия на лицето, физико-химичните свойства на продукти от портфолиото на компанията, поведение и взаимодействие на съответния продукт в тъканите на човешкия организъм, странични ефекти и начини за тяхното предотвратяване и овладяване, презентационни умения.

Обучението започва с посещение на мястото, където се произвеждат част от продуктите на Merz Aesthetics – фабриката на компанията до Женева, Швейцария. Следва детайлно запознаване с производствения процес и лекции, изясняващи връзката между използваната производствена технология и основните физико-химичните свойства на продуктите.

Следващият етап е запознаване с послойната анатомия на лицето. На този етап детайлните познания са задължителни, компромиси със знанията не се правят, обученията са ежегодни и се провеждат от проф. Себастиан Котофана, САЩ. Курсът обикновено продължава два дни и завършва с тест. Първият ден е теоретичен, а следващият ден се прекарва в дисекционните зали, използва се за практически упражнения и идентификация на основни анатомични структури и слоеве на човешкия организъм.

По отношение изграждане на методологията на презентациите, обучението се извършва от водещите, световни клинични експерти на Merz Aesthetics, като Яни ван Логен, Нидерлания; Татяна Павичич, Германия; проф. Яна Юцковская, Русия, чрез множество семинари, провеждани най-често в собствените им клиники. По време на семинарите се дискутира клиничното приложение на продукта, очакваните резултати, правилният подход към пациента, възможни комбинации от естетични процедури и енергийни уреди, и най-важното – обсъждане на методи за намаляване на риска от усложнение и изграждане на протоколи за справяне с евентуално настъпили усложнения от процедурата.

Сертифицирането на трейнъра се провежда на английски език, продължава два дни и се наблюдава от водещ клиничен експерт на Merz Aesthetics, както и от представители на компанията. Процесът на сертифициране се заснема от професионален телевизионен екип с оглед поставяне на сертифициращия се в среда, максимално близка до реалната при обучение, като позволява последваща дискусия и оценка на неговото представяне пред камера.

Първият ден е теоретичен и включва представяне на предварително подготвена презентация в рамките на точно 20 минути. Вторият ден е заделен за работа с пациент. Прави се оценка на естетичните нужди на пациента, изгражда се терапевтичен план, включващ зоните на инжектиране, продукт или комбинация от продукти за всяка конкретна анатомична зона, точно количество инжектиран продукт, маркиране на рискови зони, изграждане на план за бъдещи процедури, комбинации с енергийни уреди. Следва самата работа с пациента, времето е 30 минути, следи се за правилна техника на инжектиране, точките за достъп, като на всеки етап сертифициращият се трябва разбираемо да обяснява логиката на всяко едно свое действие. В края на процеса на сертификация следва дискусия с клиничния експерт, обсъжда се цялостното му представяне, обръща се особено внимание на забелязаните грешки и се изгражда план за тяхното преодоляване.

Описаният план на сертификация покрива базовото ниво на сертифициране като трейнър на Merz Aesthetics, а след успешното му завършване се продължава до следващото ниво, което е свързано с набиране на опит от провеждане на множество и по-големи международни семинари и обучения.

В Българска асоциация на естетичните дерматолози има и други лекари, които споделят своя опит. Част от тях са:

Д-р Ася Данчева

Д-р Ася Данчева е трейнър на Merzaesthetics Bulgaria за продукта Radiesse от 10 години. Насочва се към тази дейност, защото много харесва конкретния филър, а причините за това са невероятните резултати, които дава и високият профил на безопасност. За да се превърне в трейнър, д-р Данчева преминава през обучителната програма на Merzaesthetics – Train the Trainer.

Д-р Катя Паскова

От 7 години д-р Катя Паскова е официален трейнър за България на компанията Allergan. За стъпките, които е изминала, за да се сдобие с тази квалификация, споделя: “За да бъдеш обучаващ лекар, не е достатъчно само да имаш образование в специалността, необходимо е да имаш и богат опит зад гърба си. Благодарение именно на дългогодишната си практика като естетичен дерматолог и инжектор, която към днешна дата е над 20-годишна, познавам в детайл работещите методи и техники и мога да ги предам на колегите си.

Да стана официален тренер на Allergan за България е продължение на партньорските ни отношения, тъй като работя с продуктите им дълги години преди това. Аз съм първият дерматолог в България, който работи с ботулиновия токсин, произвеждан от компанията.”.

Д-р Паскова решава да се насочи към тази дейност, водена от философията, че човек непрестанно трябва да се усъвършенства и образова. “И преди съм споделяла, че получаването и предаването на знания е изключително вълнуващо за мен и го правя с хъс и удоволствие. Да бъда обучаващ лекар е много отговорна задача, която чувствам като свое призвание.”

Д-р Дончо Етугов

Д-р Дончо Етугов обучава лекари повече от 10 години. До декември 2018 година преподава дерматология на студенти медици, поради което приема като логичен преход предложението да обучава колеги в областта на естетичната медицина.

От 2007 до 2009 година се обучава в специализации по “Пластична дерматология” в римския университет “Тор Вергата”, което му носи покани от много италиански фирми, канещи го да стане трейнър в България на техните продукти.

Около 5 години е международен трейнър на Крома-Австрия, като обучава колеги в Крома академията във Виена. През 2013 година д-р Етугов става трейнър на Мтекслаб – Италия за продуктите с марка Нувия, а през 2015-а е техен лектор, изнасяйки темата “Практическа демонстрация на инжекционни техники” пред IMCAS в Монако.

След преминати изпити в Барселона година по-рано, през 2014-а, става сертифициран трейнър на продуктите: Елансе – тъканно стимулиращ филър; Перфекта – ХК филър; Силует софт – лифтинг конци.

Д-р Елеонора Валянова

От януари 2019 година д-р Елеонора Валянова е официален трейнър на филърите Teosyal за България. Преминава успешно през обучението им за трейнърство, проведено в Женева – теория, практика и анатомичен курс, организиран от тях.

През март 2019 година получава официален сертификат за международен трейнър на фирма APTOS за работа с техните продукти. Подготовката включва предварително изпратени 30 случая на пациенти, при които д-р Валянова поставя различни видове конци в различни анатомични зони, както и изготвянето на презентация, включваща видове, индикации и техники на конците.

Вторият етап се състои в теоретичен и практически изпит, проведен в базата на компанията в Тбилиси, Грузия. Цялостната работа на д-р Валянова бива оценена от комисия и тя се сдобива с официален сертификат за международен трейнър на APTOS на AWMC в Монако през 2019-а.

 

Д-р Ива Стоилова

През 2011 г. д-р Стоилова бива поканена за обучаващ лекар към фирма Мерц естетик и преминава между 4 до 10 обучения годишно през всички години. Обученията включват продуктови знания в детайли, технологична информация за производството на медицинските изделия, клинични проучвания, техники на работа с продуктите, както и показанията за работа и лечение на евентуалните странични ефети. Обученията се провеждат от международни трейнъри и завършват с тест.

При провеждане на обучението на национално ниво се изготвя презентационен материал, съобразен с  тематиката, както и се извършва подбор на пациентите за практичната част. За изминалите години д-р Стоилова е провела около 87 индивидуални обучения към компанията, около 11 национални презентации и практични демонстрации, както и редица асистенции при участия на международни лектори в България.

Година и половина по-късно получава предложение от американската компания Алерган за регионален трейнър на ботулинов токсин и хиалуроновите им филъри, като с това започва и серия обучения, свързани с презентационни умения, стандарти за водене на тренингите, публични изяви, продуктови обучения, анатомични курсове, странични явления след естетични процедури и др. Честота на тези обучения и тестови проверки на получените знания и умения е над 10 пъти годишно, като успоредно с това се изисква от трейнърите участия в годишните естетични международни форуми. Обученията на местно ниво с лекари са като честота минимум 1 до 3 пъти месечно, а годишно средно 3, което също допринася за усъвършенстване на уменията на презентатора и увеличава отговорността му спрямо коректността на предадените знания.

От 4 години работи и като международен трейнър за лазерните системи на световно наложилия се лидер Алма лазер, като със системите на компанията работи от 8 години.

Д-р Стоилова споделя: “Всяко обучнение за мен е отговорност към достъпността на предаваните знания и истинко удоволствие да споделиш своя личен опит. В същото време това е постоянен съпорт на колегите ми за всеки провокативен случай, но само така ние израстваме като лекари и подчертавам дерматолози.

Стремежът към усъвършенстване на мен самата преминава през отдаденост към всичко, което правя в практиката си и трейнърството е за мен е мое призвание. Безрезервната преданост към работата ми като трейнър е немислима без задълбочените знания през годините и натрупания ми опит като професионалист – на първо място дерматолог, не само при лазерните технологии, а при инжекционните техники. Обучененията ми върху кадаври ми помогнаха много по отношение прецизността на инжекционните техники и смятам, че всеки инжектор трябва задължително да преминава минимум едно, макар и скъпо струващо за колегите.”

Д-р Лидия Ванеска

През януари 2019 година д-р Лидия Иванеска става официален трейнър за България на филърите Teosyal. Преминава обучение за трейнърство в базата им в Женева, което включва теория, практика и мениджмънт на фирмата, а впоследствие и анатомичен курс, организиран от компанията.

През март 2019-а получава официален сертификат за международен трейнър на мезоконци на фирмата Аптос. За да го получи, подготвя предварителна презентация с около 30 случая на пациенти с мезоконци, описани защо, какви и къде са поставени, включително резултати преди и след. Изпратена е в базата на Аптос, откъдето д-р Иванеска получава покана за изпит в клиниката им в Тибилиси, Грузия.

Там тя се явява на изпит, който включва презентация за конците със случаи, изнесени пред аудитория от лекари, практически и теоретичен изпит. Получава положителни резултати от комисията на Аптос няколко месеца след изпита, съпроводени с официално награждаване на конгреса в Монако.

Д-р Янита Михайлова

Д-р Янита Михайлова е трейнър на Skin Tech Pharma Group Spain от 5 години. Част от компанията е вече две десетилетия, поради което има изключително доверие относно качеството, безопасността и ефекта на продуктите.

Насочва се към тази дейност, за да може със знания и опит да допринесе за повишаване качеството, познанията и практическите умения на колегите в областта на естетиката.

Компанията, към която д-р Михайлова практикува, всяка година провежда квалификационни модули с тест на теоретичните и практическите умения, които поддържат нивото и мотивацията на трейнърите.