Основни цели на Сдружението са:

Подобряване на нормативната и етична регулация на професията на медицинските специалности в България, имащи отношение към предоставянето на медицински услуги в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика;

Повишаване качеството на предоставяните на пациентите медицински услуги в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика;

Повишаване на нивото на защита на правата на българските пациенти, свързани с предоставянето на медицински услуги в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика;

Развитие и утвърждаване на здравната култура на обществото в областта на дерматологията, венерологията, естетичната медицина и медицинската козметика.